Bản dự thảo nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 57/2015 của Bộ Công an. Theo đó, dự thảo đã bãi bỏ quy định ô tô từ bốn chỗ trở lên thuộc đối tượng bắt buộc phải trang bị phương tiện PCCC.

Cụ thể, dự thảo quy định thay thế cụm từ “ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên” tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 57/2015 bằng cụm từ “ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên”.

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 57/2017 quy định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng trang bị phương tiện PCCC gồm: Ô tô từ bốn chỗ trở lên, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc chở khách được kéo bởi ô tô, máy kéo…

Như vậy, nếu quy định trên tại dự thảo được thông qua thì chỉ có ô tô từ 10 chỗ trở lên mới cần trang bị phương tiện PCCC. Ô tô từ bốn chỗ trở lên đến dưới 10 chỗ không thuộc đối tượng bắt buộc trang bị phương tiện PCCC.

Riêng định mức trang bị phương tiện PCCC tại các phương tiện xe cơ giới vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành tại Thông tư 57/2017.