Trụ điện này vừa gây cản trở, vừa là mối nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại (ảnh trái). 

Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng đã di dời trụ đèn nói trên (ảnh phải).

Phản hồi: Đã bứng trụ điện giữa đường - ảnh 1