Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ Sở hẹn ngày phỏng vấn chúng tôi trước khi giải quyết việc kết hôn. Có cần phỏng vấn hay không vì hồ sơ của chúng tôi đã đầy đủ?

Huỳnh Thị Tuyết Lan (Lâm Đồng)

Luật sư NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN trả lời: Khoản 4 Điều 1 Nghị định 69/2006 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài) quy định: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung và mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau. Việc phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Cán bộ phỏng vấn phải nêu rõ ý kiến đề xuất của mình và ký tên vào văn bản phỏng vấn.

Như vậy, phỏng vấn là thủ tục bắt buộc khi đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Việc cán bộ Sở Tư pháp hẹn ngày phỏng vấn chị và người chồng sắp cưới của chị là đúng quy định.

Tiêu chí phân loại cấp xã

Tôi được biết đơn vị hành chính cấp xã được phân thành xã loại 1, 2, 3 để có chính sách phát triển kinh tế-xã hội cho phù hợp. Xã của tôi ở là xã loại 3. Vậy dựa vào đâu để có sự phân loại như trên?

Tạ Hùng Sơn (hungson…@gmail.com)

Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ trả lời: Theo Điều 4, Điều 5, khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định số 159/2005 của Chính phủ, căn cứ vào ba tiêu chí như dân số, diện tích, các yếu tố đặc thù để phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Mỗi tiêu chí đều có số điểm cụ thể. Tính tổng số điểm của các tiêu chí trên sẽ ra đơn vị hành chính như: Xã, phường, thị trấn loại 1 có từ 221 điểm trở lên; xã, phường, thị trấn loại 2 có từ 141 đến 220 điểm; xã, phường, thị trấn loại 3 có từ 140 điểm trở xuống. Đối với xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì cách thức tính điểm như sau: về dân số thì xã có dân số dưới 1.000 nhân khẩu được tính 45 điểm; xã có từ 1.000 đến 5.000 nhân khẩu, cứ tăng 1.000 nhân khẩu được tính thêm 12 điểm… Về diện thì xã có diện tích tự nhiên dưới 1.000 ha được tính 30 điểm; xã có từ 1.000 đến 3.000 ha... Các yếu tố đặc thù là xã thuộc khu vực I được tính 10 điểm; xã thuộc khu vực II được tính 15 điểm… xã có tỉ lệ người dân tộc thiểu số chiếm từ 30% đến 50% dân số được tính 10 điểm, chiếm trên 50% dân số được tính 15 điểm, xã có tỉ lệ tín đồ tôn giáo chiếm từ 30% đến 50% dân số được tính 10 điểm…

KIM PHỤNG ghi