“Hai tháng gần đây, liên quan đến phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường, phường tôi vẫn thu 10% phí quản lý. Nhưng mức thu cho nhóm đối tượng ngoài hộ gia đình lại quá cao. Khi tôi hỏi thì phường bảo làm theo hướng dẫn của quận. Liệu mức thu của quận 9 có cao hơn quy định của thành phố hay không?”.

Thực hiện Quyết định 88 ngày 22-12-20008 của UBND TP.HCM (có hiệu lực ngày 1-1-2009), UBND quận 9 thực hiện mức thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường như sau: Hộ gia đình có nhà mặt tiền đường nộp 15.000 đồng/tháng, hộ gia đình nhà trong hẻm nộp 10.000 đồng/tháng. Đối với nhóm đối tượng này, phường chỉ trích thu của người làm rác dân lập 10% phí quản lý.

Đối với nhóm đối tượng ngoài hộ gia đình, mức thu đối với các nhóm 1, 2, 3 mỗi tháng lần lượt là 60.000 đồng, 110.000 đồng và 176.800 đồng/m3 (hoặc 420.950 đồng/tấn). Trong đó, ngoài 10% phí quản lý, người làm rác còn phải trích nộp ngân sách khoản phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường tương ứng theo ba nhóm đối tượng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Trung Tuấn Anh, Phó phòng Quản lý chất thải rắn (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), cho biết: UBND phường Long Thạnh Mỹ đã làm đúng quy định trong việc thu của các tổ rác dân lập 10% phí quản lý. Đồng thời, mức trích thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường theo như quận 9 đang làm cũng đúng với Văn bản hướng dẫn liên sở số 7345 ngày 7-10-2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế TP.HCM.

THU HƯƠNG