Mới đây, UBND quận Bình Tân đã có công văn phản hồi vụ việc trên. Theo đó, năm 2017, Thanh tra Chính phủ có quyết định kiểm tra, rà soát khiếu nại của bà Lê Thị Hồng Phượng ở phường An Lạc. Nội dung liên quan đến quyền sở hữu đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân của ông Nguyễn Văn Nhở và các hộ xung quanh (trong đó có những hộ được phản ánh trong bài viết).

Năm 2020, Thanh tra TP.HCM có quyết định thành lập tổ công tác liên ngành để rà soát vụ việc, đến nay vẫn chưa có kết luận.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2006 trả lời khiếu nại của bà Lê Thị Hồng Phượng với nội dung “đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng giữ nguyên hiện trạng phần đất liên quan đến khiếu nại bà Lê Thị Hồng Phượng…”. Ngày 25-8-2017, UBND TP.HCM có văn bản về việc giữ nguyên hiện trạng theo như văn bản của Thanh tra Chính phủ.

Quận Bình Tân trả lời dân vụ nhà bị ngăn chặn - ảnh 1

Do đó, trong thời gian chờ chỉ đạo của UBND TP có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Văn Nhờ và các hộ dân, việc ngăn chặn đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất là cần thiết.

Để đảm bảo kịp thời tránh phát sinh hậu quả pháp lý của việc cấp giấy chứng nhận không đúng quy định và chờ chỉ đạo của UBND TP, Phòng TN&MT quận đã có văn bản về việc tạm thời ngưng đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 12 giấy chứng nhận của các hộ dân nói trên.

Việc cấp giấy thuộc thẩm quyền của UBND quận Bình Tân, do đó UBND quận đã ban hành Văn bản số 824 ngày 20-3 ngăn chặn đăng ký chuyển quyền sử dụng đất đối với 12 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của các hộ dân trên.

UBND quận Bình Tân sẽ thông tin về ngăn chặn đăng ký chuyển quyền sử dụng đất đến các hộ dân có liên quan để biết và thực hiện.