Nay đứa con lớn của tôi sinh năm 2008 ở quê mẹ là tỉnh Đắk Lắk, đứa nhỏ sinh năm 2009 ở BV Từ Dũ, TP.HCM. Hiện giờ, phần quê quán trong hộ khẩu của hai đứa con tôi ghi theo quê quán của ông bà nội nhưng trong giấy khai sinh ghi quê quán theo tôi (tức là xã Vĩnh Quang, huyện Rạch Giá, Kiên Giang). Như vậy, giấy nào trong hai giấy tờ trên ghi đúng về quê quán? Nếu giấy còn lại sai thì tôi phải đến đâu điều chỉnh?

Phan Thanh Thien (thanhthien…@yahoo.com)

Ông NGUYỄN VĂN VŨ, Trưởng phòng Hộ tịch-Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM, trả lời:

Theo điểm e khoản 1 Phần II Thông tư 01/2008 của Bộ Tư pháp, khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha mẹ. Do giấy khai sinh là căn cứ gốc buộc các giấy tờ khác như hộ khẩu, CMND... phải giống theo.

Nếu giấy khai sinh của con ông ghi quê quán là xã Vĩnh Quang, huyện Rạch Giá, Kiên Giang thì quê quán trong hộ khẩu của bé phải được ghi giống như vậy. Lấy giấy khai sinh làm căn cứ, ông có thể đến công an quận, huyện (nơi hai đứa con ông có hộ khẩu thường trú) để yêu cầu cơ quan này điều chỉnh phần quê quán của con ông trong sổ hộ khẩu cho giống với giấy khai sinh.

KIM PHỤNG ghi