Bà Trì Thị Hương (khóm I, thị trấn Trà Cú, Trà Vinh) phản ánh gia đình có lô đất gần 10.000 m2. Năm 1990, ông T. đến chiếm hơn phân nửa.

 

Gia đình bà khiếu nại liên tục từ đó cho đến năm 2007 thì được địa phương ra quyết định trả lại đất. Thế nhưng trong quá trình giải quyết vụ việc giữa gia đình bà với ông T., từ năm 1999 trở về sau này, địa phương lại chia nhỏ đất của gia đình bà, lần lượt cấp giấy đỏ cho tám hộ khác. Trong đó có ba hộ do tỉnh cấp và năm hộ do huyện cấp. Trong số năm hộ được huyện cấp giấy, có một trường hợp lẽ ra phải do tỉnh cấp theo thẩm quyền trước đây. Cũng qua hồ sơ trích lục, nhiều trường hợp được cấp mà mốc thời gian, nguồn gốc đất, tứ cận… không hợp thực tế. Thậm chí có trường hợp vào năm 2008, bà đang tranh chấp đất với người này, đang được hòa giải tại UBND thị trấn Trà Cú nhưng UBND huyện vẫn tiếp tục cấp cho hai hộ khác vào năm 2008 và năm 2011...

Sau khi bà Hương khiếu nại, UBND huyện Trà Cú ra quyết định bác yêu cầu. Song mới đây, ngày 15-10-2013, UBND huyện Trà Cú lại ra quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định trước đó do “chưa khẳng định được việc giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ hành vi hành chính bị khiếu nại”. Huyện giao cho thanh tra tiến hành xác minh lại việc cấp giấy đỏ cho các hộ này.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trịnh Hoàng Phong, Chánh Thanh tra huyện, lý giải thêm: Việc thu hồi, hủy quyết định trên là do trước đây làm không đúng, nội dung bà Hương khiếu nại cấp giấy đỏ trái pháp luật thì lại xử lý theo hướng giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Hương với tám hộ dân này.

Theo quan điểm riêng của ông Phong, trước nhất phải thu hồi, hủy bỏ hai giấy đỏ cấp vào năm 2008 và 2011 do cấp vào thời điểm đang tranh chấp. Các trường hợp còn lại có một số vấn đề cần thẩm tra xác minh thêm về hội đồng xét cấp, biên bản; mốc thời gian cấp, chủ thể được cấp…

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND huyện Trà Cú cũng cho biết huyện đang chỉ đạo thanh tra sớm hoàn tất công việc thẩm tra và sẽ đối thoại trực tiếp với bà Hương để xem xét lại vụ việc.

NGUYÊN VẸN