Rác tràn xuống đường - ảnh 1
Bên cạnh đó có thùng rác đặt ở đường bộ hành cũng là chướng ngại vật. Hình ảnh chẳng đẹp chút nào!