Say xỉn không được lên máy bay
(PLO)-Hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích sẽ không được chấp nhận chuyên chở.

Bộ Giao thông Vận tải vừa mới ban hành Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không.

Để bảm đảm an ninh hàng không, thông tư có chỉ ra hành khách mất khả năng làm chủ hành vi bao gồm: Mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần hoặc do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích.

Đối với hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích sẽ không được chấp nhận chuyên chở.

Đối với hành khách bị bệnh tâm thần, việc chấp nhận chuyên chở do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định. Khi chấp nhận chuyên chở hành khách bị bệnh tâm thần thì phải thực hiện các yêu cầu nghiêm ngặt như: Hành khách bị bệnh tâm thần phải có bác sĩ hoặc thân nhân đi kèm có khả năng kiềm chế được hành vi bất thường của hành khách; Trong trường hợp cần thiết, hành khách bị bệnh tâm thần cần phải được gây mê trước khi lên tàu bay, thời gian bay không được lâu hơn thời gian tác dụng của thuốc; Hành khách bị bệnh tâm thần và hành lý, vật dụng của họ phải được kiểm tra trực quan, việc kiểm tra có thể được bố trí tại khu vực riêng; Đại diện hãng hàng không phải thông báo cho người chỉ huy tàu bay vị trí ngồi của hành khách bị bệnh tâm thần...

Thông tư 13/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1-6-2019.

TM