Theo đó, trong dự thảo nghị định Bộ Nội vụ đề xuất nhiều nội dung mới quan trọng về hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Cụ thể, dự thảo đề xuất văn bản hành chính gồm các loại văn bản: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế; quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, báo cáo, biên bản, tờ trình, công văn, công điện, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép…

Đối chiếu với văn bản hiện hành, có 10 loại văn bản hành chính được đề xuất bãi bỏ gồm: phương án, đề án, dự án, hợp đồng, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thỏa thuận, giấy chứng nhận, giấy đi đường, biên nhận hồ sơ.

Ngoài ra, về thể thức của văn bản, ngoài một số thành phần không thể thiếu như quốc hiệu, tên cơ quan ban hành văn bản, số hiệu, địa danh và ngày tháng năm thì dự thảo còn bổ sung thêm chữ ký số của cơ quan, tổ chức; quyền hạn của người có thẩm quyền ký văn bản.