(PL)- Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Nghị quyết 116/NQ-CP Chính phủ vừa ban hành về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, đáng chú ý, với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu, sẽ bỏ thành phần hồ sơ là giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp riêng hộ chiếu. Thay vào đó, chỉ cần nộp bản sao giấy tờ có số định danh cá nhân loại có ảnh là được.

Về đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cũng không yêu cầu cung cấp thông tin về giới tính; ngày tháng năm sinh; nơi sinh, thông tin về người thân bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ/chồng và thay trường thông tin giấy CMND bằng giấy tờ có số định danh cá nhân (loại có ảnh).

Với thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam (VN) tạm trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân VN cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện VN ở nước ngoài, theo phương án đơn giản thủ tục hành chính sẽ bỏ yêu cầu phải xuất trình hộ chiếu hoặc CMND, thay vào đó chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và số định danh cá nhân. Không cần phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân đối với bên kết hôn là công dân VN.

Tại tờ khai đăng ký kết hôn cũng không cần phải cung cấp thông tin về ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch; thay trường giấy tờ tùy thân bằng giấy tờ có số định danh cá nhân.

Về thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch VN tại cơ quan đại diện VN ở nước ngoài, sẽ bỏ thành phần hồ sơ phải xuất trình hộ chiếu hoặc CMND, giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em. Thay vào đó, người nộp hồ sơ xuất trình bản chính giấy tờ có ảnh và số định danh cá nhân (nếu nộp trực tiếp) của cha, mẹ trẻ em hoặc nộp bản sao giấy tờ này (nếu nộp qua đường bưu điện).

Về tờ khai đăng ký khai sinh, không yêu cầu cung cấp thông tin về quốc tịch; không yêu cầu cung cấp thông tin về năm sinh, dân tộc, quốc tịch; thay vào đó đề nghị cung cấp thông tin về số định danh cá nhân (trường hợp cả cha, mẹ trẻ em đều là công dân VN và có số định danh cá nhân).

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao căn cứ nội dung phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua tại Điều 1 nghị quyết này, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 4-9.

L.THANH