Tháng 12-2009, nhân viên chúng tôi nộp hơn 5 tỉ đồng cho Công ty CP ĐTXD và XNK Mỹ Phước để góp vốn vào dự án chung cư An Phúc ở phường 16, quận 8 do Công ty CP Xây dựng số 5 và một công ty khác làm chủ đầu tư.

Hiện nay, dự án chưa triển khai mà Công ty Mỹ Phước đã ngừng hoạt động. Khi chúng tôi hỏi về số tiền nói trên thì Công ty CP Xây dựng số 5 nói Công ty Mỹ Phước đã vay của họ hơn 18 tỉ đồng đầu tư vào dự án này nên họ sẽ cấn trừ phần góp vốn của công ty (trong đó có tiền góp vốn của chúng tôi) vào số nợ mà công ty tôi vay. Sao lại có chuyện cấn trừ nợ vô lý vậy?

Các ông Lợi Trọng Ninh, Trần Hoàng Việt, Đoàn Minh Trí (Quận 8, TP.HCM)

Đại diện Công ty CP Xây dựng số 5 trả lời: Công ty số 5 đang kết hợp với Công ty Mỹ Phước thu hồi vốn từ các công trình mà chủ đầu tư chưa thanh toán cho Mỹ Phước để cấn trừ khoản nợ vay. Theo đó, có hai phương án để chi trả tiền góp vốn của các nhân viên thuộc Công ty Mỹ Phước.

Nếu số tiền thu hồi được lớn hơn số nợ thì Công ty số 5 sẽ chuyển tiền ngay cho Công ty Mỹ Phước để công ty này thanh toán lại phần vốn góp của các cá nhân trong công ty. Trường hợp thu hồi được hơn 8 tỉ đồng mà Công ty Mỹ Phước đã chi lố cho các đội xây dựng của công ty thì ưu tiên lấy khoản tiền này để Công ty Mỹ Phước chi trả ngay tiền góp vốn đã nêu.

KIM PHỤNG ghi