Cán bộ, công chức, quân nhân... có thu nhập ổn định sẽ có cơ hội thuê, mua 184.000 căn hộ giá rẻ. Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, khoảng 49.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư xây nhà ở xã hội giai đoạn 2009-2015.

Ngày 29/9, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã trình Chính phủ Đề án xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009-2015. Bộ đề xuất xây dựng 184.000 căn hộ để giải quyết chỗ ở cho khoảng 30% số hộ gặp khó khăn về nhà ở tại các đô thị.

Cán bộ, viên chức sẽ được mua nhà chung cư giá rẻ. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Bộ Xây dựng, tổng số vốn đầu tư của toàn bộ chương trình xây dựng nhà để cho người chưa có chỗ ở thuê, mua trong các năm 2009 - 2015 khoảng 49.000 tỷ đồng bao gồm: nguồn vốn nhà nước 25.600 tỷ đồng, vốn huy động của các thành phần kinh tế khoảng 23.400 tỷ đồng.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, người được xét thuê, mua nhà ở xã hội phải thuộc diện chưa được nhà nước hỗ trợ như chưa được phân phối nhà, chưa được giao đất, chưa được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước... Ngoài ra, người mua nhà phải đáp ứng điều kiện về thu nhập bình quân hàng tháng. UBND cấp tỉnh căn cứ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng để quyết định.

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận và các tổ chức đoàn thể, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sẽ được ưu tiên mua nhà. Đây là đối tượng có thu nhập thường xuyên, ổn định, có khả năng chi trả 20% giá trị tiền thuê mua ngay sau khi ký hợp đồng theo quy định.

Thời hạn cho thuê nhà ở xã hội tối đa là 5 năm, khi hết thời hạn nếu bên thuê có nhu cầu tiếp tục thuê thì phải thực hiện thủ tục xác nhận vẫn thuộc đối tượng được thuê nhà ở xã hội. Thời hạn cho thuê mua nhà ở xã hội do UBND cấp tỉnh quy định, tối đa không vượt quá 15 năm.

Để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội, dự thảo đề xuất ưu đãi đất đai, thuế, tín dụng đầu tư... UBND cấp tỉnh được phép xem xét, hỗ trợ khoản lãi định mức khi thực hiện dự án, nhưng tối đa không vượt quá 10% tổng mức đầu tư của dự án.

Kết quả điều tra của Bộ Xây dựng cho thấy, cả nước có khoảng gần 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức, trong đó mới chỉ khoảng 2/3 số cán bộ đã tự lo được nhà ở cho mình, số còn lại chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn phải ở tạm. Đặc biệt, diện tích nhà bình quân của công chức tại Hà Nội khá thấp, 7-7,5 m2 một người, TP HCM là 12m2 một người.

Trong khi đó, những chung cư cũ đã phân phối cho công nhân viên chức hiện đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được sửa chữa. Đối tượng chưa có nhà ở lại tập trung vào các hộ gia đình trẻ có trình độ chuyên môn, khả năng thu nhập còn hạn hẹp, chưa đủ điều kiện tích luỹ để mua hoặc thuê nhà theo giá thị trường.

Ngoài ra, tại các đô thị vẫn còn hàng chục nghìn hộ gia đình thuộc các thành phần kinh tế đang phải sống trong điều kiện chỗ ở không đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu. Kết quả khảo sát cho thấy trên 30% hộ gia đình có diện tích nhà ở dưới 36 m2. Có 15 -20% hộ gia đình thuộc các thành phần kinh tế tại khu vực đô thị thực sự gặp khó khăn về chỗ ở.

Theo Đoàn Loan (VNE)