Trong văn bản trên, Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang cho biết bà Y. không đưa thông tin sai sự thật về COVID-19 lên trang mạng xã hội do mình làm chủ sở hữu mà là bình luận vào trang của người khác. Từ đó, sở đã áp dụng điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013 để xử phạt bà Y.

Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang cũng đồng thời cho biết sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết về việc xử phạt nói trên thì sở này đã gửi văn bản đề nghị Thanh tra Bộ TT&TT hướng dẫn cách xử lý. Trong văn bản trả lời ngày 26-2, Thanh tra Bộ TT&TT cho rằng cách phạt nêu trên của Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang là đúng và phù hợp đối với vi phạm của bà Y.

Trước đó (ngày 21-2), trong một bài viết về trường hợp vi phạm của bà Y., chúng tôi có nêu ý kiến là căn cứ pháp lý cần phải được áp dụng là điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013 chứ không thể là điểm g khoản 3 Điều 66 của nghị định này. Theo đó, mức phạt tiền dành cho bà Y. phải là 12,5 triệu đồng (cao hơn mức mà Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang đã xử phạt).

Nay với ý kiến khẳng định nêu trên của Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang, chúng tôi xin được đăng lại đầy đủ để bạn đọc rõ.