Không có biên bản ngừng thi công

Ngoài chuyện nứt tường, hai bên còn tranh chấp ranh đất. Từ tháng 6, UBND phường 12 nhiều lần mời các bên đến làm việc, hòa giải nhưng không thành. Phía hàng xóm yêu cầu xác định chủ quyền chính xác giữa hai hộ, buộc bà Vân bồi thường bức tường nứt. Bà Vân chỉ chấp nhận bồi thường nếu kết quả giám định cho thấy vết nứt do công trình thi công gây ra. Bà yêu cầu được tiếp tục thi công vì phần xây dựng không bao gồm đất tranh chấp.

UBND phường 12 đã hướng dẫn hộ hàng xóm khởi kiện ra tòa án để đòi bồi thường bức tường nứt. Về tranh chấp đất, các bên đều đã có chủ quyền nên thẩm quyền giải quyết cũng thuộc về tòa án.

Công trình bị đình chỉ thi công của gia đình bà Vân. Ảnh: HL

Sốt ruột vì công trình bị ngâm, bà Vân thông báo tiếp tục thi công. Đầu tháng 10, chủ tịch UBND phường 12 ký quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình này vì bà Vân không chấp hành ngừng thi công khi có khiếu nại, hai bên chưa thỏa thuận việc bồi thường thiệt hại.

Bà Vân đã khiếu nại quyết định đình chỉ thi công. Đầu tháng 11, chủ tịch UBND phường 12 không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Vân. Viện dẫn Nghị định 180, Thông tư 24 năm 2009, chủ tịch UBND phường 12 cho rằng khi công trình xây dựng gây nứt bị phát hiện hoặc có khiếu kiện của bên bị thiệt hại, người có thẩm quyền phải kịp thời lập biên bản ngừng thi công, yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công. Trường hợp thỏa thuận hai lần không thành, các bên có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết. Công trình được tiếp tục thi công khi có quyết định, bản án có hiệu lực của tòa án.

Bà Vân cho rằng giải đáp trên không thỏa đáng và đã khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án. Theo bà, các điều luật này chỉ áp dụng khi chủ đầu tư gây thiệt hại trong quá trình thi công. Trong khi đó, vết nứt trên tường nhà hàng xóm không phải do việc thi công gây ra. Bà không có hành vi gây thiệt hại nên không thể buộc bà phải ngừng thi công để thỏa thuận bồi thường.

Phường làm sai quy định

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Trưởng ban Tuyên truyền Hội Luật gia TP.HCM, khẳng định: Chủ tịch UBND phường 12 chỉ căn cứ vào biên bản làm việc, biên bản hòa giải để ký quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình là không đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 180 năm 2007 của Chính phủ. Theo Điều 22, 23 nghị định này, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn, thanh tra viên xây dựng hoặc cán bộ quản lý xây dựng cấp xã lập biên bản vi phạm ngừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các nội dung được ghi trong biên bản. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản ngừng thi công xây dựng mà chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng để thực hiện các nội dung trong biên bản, chủ tịch UBND phường ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình.

Cũng cho rằng quyết định đình chỉ thi công đã ký sai trình tự, thủ tục, luật sư Lê Trạch Giang (Đoàn Luật sư TP.HCM), phân tích thêm: “Đúng là hai bên còn tranh chấp về nguyên nhân gây nứt tường nhưng cần lưu ý thiệt hại thực tế đã phát sinh. Vì vậy, việc đình chỉ thi công của chủ tịch UBND phường 12 là cần thiết nhằm tránh những thiệt hại lớn hơn. Nay các bên nên nộp đơn yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp và trưng cầu giám định”.

HOÀNG LAM