Điều 7 Nghị định 46/2019 nêu vi phạm quy định về sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao. Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam.

Nghị định 46 cũng quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tập luyện, thi đấu, trừ những bài tập, môn thể thao, phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao được pháp luật cho phép.

Mặc khác, Điều 8 của thông tư trên quy định người nào hành vi gian lận về tên, tuổi, giới tính, thành tích để được tuyển chọn vào đội tuyển, trường năng khiếu hoặc tham gia thi đấu sẽ bị phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.

Cá nhân hành vi bao che, dụ dỗ, ép buộc người khác gian lận trong hoạt động thể thao bị phạt từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng; làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao bị phạt từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng.

Đối với cá nhân có  hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; đe dọa xâm phạm sức khỏe, tính mạng; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam khi tham gia hoạt động thể thao, mức phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Các mức phạt trên được áp dụng đối với cá nhân vi phạm, nếu chủ thể vi phạm là tổ chức thì mức phạt tăng lên gấp đôi.

Nghị định 46/2019 có hiệu lực từ ngày 1-8.