(PL)- Ngày 30-12, ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết hiện cả nước có 1,14 triệu người thiếu việc làm (được hiểu là người lao động ở nông thôn hết việc làm thời vụ) và 876.100 người thất nghiệp.

 

Theo ông Hòa, hiện người sử dụng lao động tập trung tuyển ứng viên có kỹ năng làm việc, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp. Trong khi sinh viên mới ra trường lại thiếu hẳn yêu cầu trên. Đặc biệt, việc thiếu tác phong công nghiệp cùng sự tự tin, say mê và nhiệt tình trong công việc là rào cản trong quá trình tìm việc của người lao động. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục chậm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu thực tiễn kinh doanh cũng là trở ngại lớn.

VIẾT LONG