BHXH TP.HCM vừa có Công văn số 2981 về việc gia hạn giá trị thẻ BHYT năm 2020.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 47 Quyết định số 595/QĐ-BHXH và khoản 4 Quyết định số 888/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng số tiền đóng BHYT, trường hợp đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Thực tế hiện nay vẫn còn một số đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ BNN) làm ảnh hưởng tới quyền lợi BHXH, BHYT của người lao động. Để kịp thời giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động, đối với người lao động có thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2020, BHXH TP đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN tháng 12-2019 cho cơ quan BHXH từ ngày 20-12 đến trước ngày 31-12.

Căn cứ vào ngày nộp tiền, cơ quan BHXH sẽ gia hạn giá trị thẻ BHYT năm 2020 tự động cho các đơn vị. Trường hợp đơn vị nợ tiền BHYT, cơ quan BHXH thực hiện khóa thẻ BHYT theo quy định.

BHXH TP đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây để đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

VÕ HÀ