Sở Tư Pháp TP.HCM thông báo:

Sở Tư pháp đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên              :               Lưu Lee Soo

Giới tính                :               Nam

Sinh  ngày             :               13/6/2012

Nơi sinh                 :               Bệnh viện Quốc tế phụ sản Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ chiếu số           :               C0767988

Cấp ngày              :               24/7/2015     

Cấp tại                 :         Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú        :               D13.06, Khu D, tầng 15, cao ốc Hưng Phát, 928 Lê Văn Lương, Tổ 14, Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam,

                Sở Tư pháp thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc thôi quốc tịch Việt Nam của Lưu Lee Soo. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc thôi quốc tịch Việt Nam của cá nhân nêu trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo qui định của Luật Quốc tịch Việt Nam