Sở Tư pháp TP.HCM thông báo:

Sở Tư pháp đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của

Họ và tên              :               Yun Hà Yên

Giới tính                :               Nữ

Sinh  ngày             :               8-2-2012

Nơi sinh                 :               Công ty TNHH BV đa khoa tư nhân An Sinh, quận Phú Nhuận, TP.HCM.    

Hộ chiếu số           :               C1214040

Cấp ngày              :               5-1-2016    

Cấp tại                 :            Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú        :               55/10/31 Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22-9-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Yun Hà Yên. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của người có tên nêu trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.