(PLO)- Sở Tư pháp TP.HCM thông báo.

Sở Tư pháp TP.HCM đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của

Họ và tên    :             Hồ Đặng Nhật Hưng

Giới tính     :         Nam

Sinh  ngày :         16-4-2005

Nơi sinh               :         CH Hàn Quốc

Hộ chiếu số :         C4532598

Cấp ngày    :         26-1-2018

Cấp tại                 :             Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú       :         07 đường số 6, tổ 21, khu phố 2, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22-9-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Hồ Đặng Nhật Hưng. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp TP.HCM tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM. Điện thoại số: (028) 38297052.