(PLO)- Sở Tư pháp TP.HCM thông báo

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên              :             Choi Woo Sung

Giới tính                :               Nam

Sinh  ngày             :               04/6/2018

Nơi sinh                 :               Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ chiếu số           :               C8345553

Cấp ngày              :               14/10/2019

Cấp tại                 :             Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú        :               25/85 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Choi Woo Sung. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số: (028) 38297052.