Sở Tư pháp TP.HCM đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên    :         Yoon Trần

Giới tính      :          Nam

Sinh  ngày   :          07/6/2018

Nơi sinh     :     Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Hộ chiếu số :     C7191915

Cấp ngày    :       22/4/2019

Cấp tại          :      Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú:     9/17A Đường TX24, khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 20 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Yoon Trần. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp TP.HCM tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại số: (028) 38297052