Theo ILO, khảo sát lương công nhân trong các doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện trong năm 2012 cho thấy lương của nữ công nhân chỉ bằng 70%-80% các đồng nghiệp nam. Còn khoảng cách thu nhập theo giới trung bình trên toàn cầu 17%. Điều tra lao động năm 2012 cho thấy thu nhập bình quân hằng tháng của phụ nữ thấp hơn nam giới ở tất cả các khu vực kinh tế - nhà nước, ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài. Thậm chí trong các ngành nghề chủ yếu tuyển dụng phụ nữ như y tế, công việc xã hội và bán hàng, phụ nữ vẫn chịu mức lương thấp hơn các đồng nghiệp nam. Ngoài ra, khảo sát từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng chỉ rõ phụ nữ thường chỉ làm những công việc thông thường trong khi các vị trí quản lý thường do nam giới đảm trách.

Chuyên gia cao cấp của ILO khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tiêu chuẩn lao động quốc tế, ông Tim De Meyer, đánh giá chênh lệch về lương theo giới là một vấn đề toàn cầu và những ngành nghề truyền thống của phụ nữ thường được trả lương ít hơn.

P.ĐIỀN