UBND TPHCM vừa có kế hoạch triển khai thực hiện thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2010-2015

Theo đó, từ tháng 8 trở đi, Sở LĐ-TB-XH TPHCM phối hợp với các sở, ban ngành TP, các cấp quận, huyện đồng loạt triển khai công tác thu thập. Đối với thu thập thông tin cung lao động, sẽ  tiến hành ở nhóm đối tượng từ đủ 10 tuổi trở lên có hộ khẩu hoặc KT3, với các nội dung như thu thập thông tin cá nhân; theo dõi và cập nhật số người đủ và hết tuổi lao động; cập nhật thông tin các hộ chuyển đi, chuyển đến, tách hoặc nhập hộ; trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật; tình trạng không hoạt động kinh tế (đi học, nội trợ, ốm đau, tàn tật).
 
Đối với thu thập cầu lao động, trong năm 2010 sẽ tiến hành điều tra theo mẫu tại 2.263 doanh nghiệp và giai đoạn 2011-2015 mở rộng đối với tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TPHCM...
 
Kết quả thu thập cũng sẽ được báo cáo về Bộ LĐ-TB-XH phục vụ công tác thu thập ở phạm vi cả nước.

Theo D.Quốc  (NLĐ)