Từ trước đến nay cha tôi chưa được Nhà nước công nhận là người hoạt động cách mạng. Vậy cha tôi phải làm sao để được xem xét, công nhận việc này?

Nguyễn Văn Đực (Ấp Tân Phú, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, Tiền Giang)

Ông HUỲNH THANH KHIẾT, Trưởng phòng Chính sách có công - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, trả lời:

Mục II Hướng dẫn số 30 ngày 12-8-2009 của BTC Trung ương Đảng về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng từ 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 đã hy sinh, từ trần quy định: “Người hoạt động cách mạng từ 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đứng đầu một tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã hoặc thoát ly hoạt động cách mạng kể từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945”.

Theo đó, ông cần liên hệ với Đảng ủy xã nơi ông cư trú hoặc nơi cha của ông đã hoạt động (cấp xã) để được hướng dẫn lập hồ sơ công nhận người cha là người hoạt động cách mạng từ 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 đã hy sinh, từ trần.

NHƯ NGHĨA ghi