(Trần Vinh Phước, Tân Bình, TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Nga, đoàn Luật sư TP.HCM: Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của pháp luật. Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Luật Cư trú hiện hành không có điều khoản nào cấm nam, nữ chưa kết hôn thuê nhà ở chung. Mặt khác, luật Hôn nhân và gia đình chỉ cấm người đang có vợ, có chồng mà chung sống với người khác như vợ chồng hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có vợ, có chồng. Vì vậy, nếu hai người chưa đăng ký kết hôn mà chung sống cùng nhau, không vi phạm luật Hôn nhân và gia đình, chấp hành đầy đủ quy định về cư trú thì không bị coi là vi phạm pháp luật.

Theo SGTT