Ai được đi chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam?
(PLO)- Bạn đọc thắc mắc theo quy định hiện hành thì những ai được đi chuyến bay chuyên cơ.

Đọc thông tin trên báo chí, tôi thường nghe nói đến chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam nhưng không biết chuyến bay chuyên cơ là gì và những ai được đi chuyến bay này?

Bạn đọc Nguyễn Minh Tú (tunguyen…@gmail.com)

Luật sư Trịnh Hoàn Ngọc Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 2 Nghị định 03/2009, chuyến bay chuyên cơ  là chuyến bay được sử dụng hoàn toàn riêng biệt hoặc kết hợp vận chuyển thương mại và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc thông báo theo quy định của nghị định này.

Chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam là chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không của Việt Nam hoặc do đơn vị của Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện trong, ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điều 5 của nghị định trên quy định đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ bao gồm:

1. Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

a. Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

b. Chủ tịch nước;

c. Thủ tướng Chính phủ;

d. Chủ tịch Quốc hội.

2. Những đối tượng đặc biệt khác khi có thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ.

TRÚC PHƯƠNG ghi