Bản chính giấy khai sinh mới, ghi địa danh mới?
(PLO)- Khi cấp lại bản chính giấy khai sinh, địa danh hành chính trong nội dung ghi theo cái cũ. Phần địa danh hành chính tại góc trái, phía trên của giấy này được ghi theo địa danh hành chính mới. 

Bản chính giấy khai sinh của tôi để lâu ngày bị mối mọt ăn hỏng hết 1/2 nên sau đó tôi đã xin ủy ban cấp lại bản giấy mới. Giấy khai sinh mới này ở phía bên trái góc trên cùng lại ghi xã mới (do xã tôi tách làm hai xã) chứ không ghi theo cái cũ. Giờ tôi sắp làm thủ tục nhận di sản thừa kế nhưng giấy khai sinh này ghi địa danh như vậy có sử dụng được không?

Tran Tuan Khanh (khanhruahk2011@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo mục 3 phần I Thông tư 01 ngày 2-6-2008 của Bộ Tư pháp quy định khi có sự thay đổi về địa danh hành chính thì phần ghi về địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch được thực hiện như sau:

- Khi đăng ký sự kiện hộ tịch (đăng ký đúng hạn, đăng ký quá hạn, đăng ký lại), phần ghi về địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch được ghi theo địa danh hành chính mới.

- Khi cấp lại bản chính giấy khai sinh, phần ghi về địa danh hành chính trong nội dung của giấy khai sinh được ghi theo địa danh hành chính đã ghi trong sổ đăng ký khai sinh; phần ghi về địa danh hành chính tại góc trái, phía trên của giấy khai sinh được ghi theo địa danh hành chính mới.

- Khi cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, phần ghi về địa danh hành chính trong giấy tờ hộ tịch (kể cả góc trái, phía trên và nội dung của giấy tờ hộ tịch) phải được ghi theo địa danh hành chính đã ghi trong sổ hộ tịch.

Do một xã cũ của bạn được tách thành hai xã mới nên khi cấp lại bản chính giấy khai sinh cho bạn thì ủy ban phải ghi địa danh theo xã mới là đúng quy định đã nêu ở trên. Như vậy, bạn cứ yên tâm sử dụng bản chính giấy khai sinh mới để làm thủ tục kê khai di sản thừa kế.

KIM PHỤNG