Xin hỏi, trường hợp này tôi có phải thông báo lưu trú? Nếu không thông báo thì có bị phạt không?

Bạn đọc Nguyễn Văn Tú (Quận 8, TP.HCM)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

Điều 31 Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định: Đại diện gia đình khi có người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với công an xã, phường, thị trấn.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày có người đến lưu trú. Nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng hôm sau.

Theo Điều 21 Thông tư 35/2014 của Bộ Công an, việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, hoặc bằng điện thoại, hoặc qua mạng Internet, mạng máy tính.

Đại diện gia đình phải đề nghị người đến lưu trú xuất trình một trong các giấy tờ sau: CMND; hộ chiếu còn giá trị sử dụng; giấy tờ tùy thân khác… làm thông tin đăng ký lưu trú cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Trường hợp người dưới 14 tuổi thì không phải xuất trình các giấy tờ nêu trên nhưng phải cung cấp thông tin về nhân thân của người dưới 14 tuổi.

Như vậy, dù bạn anh Tú và anh có cùng nơi thường trú thì anh Tú vẫn phải thực hiện việc thông báo lưu trú khi bạn anh đến ở nhờ nhà chỉ vài hôm.

Theo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 167/2013, nếu cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú sẽ bị phạt tiền 100.000-300.000 đồng.