(PLO)-

Tôi là quân nhân chuyên nghiệp, các con tôi đều có thẻ BHYT của đối tượng thân nhân sĩ quan.

Được biết thân nhân sĩ quan không thuộc đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên (HSSV). Vậy cho tôi hỏi các con tôi có được nhận số tiền 30% mà ngân sách nhà nước hỗ trợ HSSV tham gia BHYT hay không?

Bạn đọc Nguyễn Văn Khuê, Nghệ An

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Điều 12 và khoản 2 Điều 13 Luật BHYT quy định mỗi người chỉ tham gia BHYT theo một đối tượng. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định.

Như vậy, các con ông đang tham gia BHYT theo đối tượng thân nhân sĩ quan nên không phải tham gia BHYT theo nhóm HSSV.

Mặt khác, số tiền mua thẻ BHYT của các con ông do ngân sách nhà nước đảm bảo nên gia đình ông không được nhận số tiền 30% mà ngân sách hỗ trợ HSSV tham gia BHYT.

Trị bệnh về mắt có được thanh toán BHYT?

Con trai tôi năm nay bảy tuổi, có tham gia BHYT tại trường học của cháu. Con tôi bị bệnh lác bẩm sinh và đã điều trị nhiều nơi nhưng không hết. Tôi muốn đưa cháu vào điều trị tại Viện Mắt Trung ương.

Cho tôi hỏi trường hợp của con tôi nếu điều trị tại Viện Mắt Trung ương có được hưởng BHYT hay không?

Bạn đọc Trương Thị Cúc, Long An

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo khoản 7 Điều 23 Luật BHYT, quỹ BHYT chỉ thanh toán chi phí điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ mắt đối với trẻ em dưới sáu tuổi.

Trường hợp con trai bà đã bảy tuổi nên không được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị bệnh lác bẩm sinh.

NGUYỄN CHÂU