Anh ruột của bà Nguyễn Thị Hải Anh (Bình Phước) bị liệt nửa người bên phải do TNGT. Công ty của anh bà đã đề nghị cơ quan BHXH thanh toán chế độ ốm đau dài ngày nhưng không được giải quyết với lý do bệnh liệt nửa người không nằm trong danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

Hiện anh ruột bà Hải Anh không được hưởng chế độ ốm đau vì quá số ngày được nghỉ ốm trong năm. Bà Hải Anh đề nghị giải đáp anh của bà có được thanh toán chế độ ốm đau dài ngày không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Bình Phước trả lời:

Căn cứ Điều 26 Luật BHXH, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động được quy định như sau:

Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Do không rõ anh trai của bà đã tham gia BHXH bắt buộc được bao nhiêu năm và trong điều kiện làm việc như thế nào nên BHXH tỉnh Bình Phước chưa thể trả lời cụ thể cho bà. Đề nghị bà chủ động liên hệ Phòng Chế độ BHXH, cơ quan BHXH tỉnh Bình Phước (điện thoại: 06513.870.361) để được hướng dẫn, trả lời cụ thể (khi đến liên hệ Phòng Chế độ BHXH tỉnh Bình Phước, đề nghị bà mang theo đầy đủ sổ BHXH của anh trai bà và hồ sơ giấy tờ có liên quan). 

Căn cứ Thông tư số 14 ngày 12-5-2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế thì trường hợp bà hỏi anh trai bị liệt nửa người bên phải sau chấn thương sọ não do TNGT không nằm trong danh mục bệnh dài ngày do Bộ Y tế ban hành nên cơ quan BHXH không thanh toán chế độ ốm đau dài ngày cho anh trai bà là đúng theo quy định.

                                                                                 (Theo Chinhphu.vn)