Xin hỏi, tôi có được xin giám định lại không?

 Bạn đọc Đức Mạnh (Bình Thuận)

Luật sư Nguyễn Hữu Danh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự, các trường hợp bắt buộc giám định bao gồm: Nguyên nhân chết người; tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động… Những trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động; chất ma túy… thì thời hạn giám định không quá chín ngày.

Việc giám định lại được thực hiện khi có nghi ngờ kết luận giám định lần đầu không chính xác. Và phải do người giám định khác thực hiện. Cơ quan trưng cầu giám định tự mình hoặc theo đề nghị của người tham gia tố tụng quyết định việc trưng cầu giám định lại. Trường hợp người trưng cầu giám định không chấp nhận yêu cầu giám định lại thì phải thông báo cho người đề nghị giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do.