Các trường hợp miễn kiểm định chất lượng đầu vào với công chức
(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019 quy định các trường hợp công chức được miễn kiểm định chất lượng đầu vào.

Tôi vừa tốt nghiệp đại học. Hiện, tôi muốn dự tuyển dụng công chức tại quê nhà vào tháng 9 tới. Nhưng tôi nghe nói từ 7-2020, một số trường hợp người trúng tuyển công chức còn phải được kiểm định chất lượng đầu vào. Vậy xin hỏi, người trúng tuyển công chức có thật sự phải được kiểm định đầu vào? Những trường hợp nào thì người trúng tuyển công chức được miễn kiểm định chất lượng đầu vào?

Bạn đọc Đỗ Văn Lâm (vanlam…@gmail.com)

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1-7-2020.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019 mang đến nhiều thay đổi lớn trong hình thức tuyển dụng công chức.

Cụ thể, theo khoản 6 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả.

Với quy định trên, người trúng tuyển công chức sẽ phải trải qua lộ trình kiểm định chất lượng đầu vào.

Cũng theo quy định trên, trong các trường hợp sau thì người trúng tuyển công chức sẽ được miễn kiểm định chất lượng đầu vào:

-  Công chức cam kết tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Người học theo hình thức cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ.

- Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cán bộ, công chức cấp xã.

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu nhưng không phải là công chức.

- Người đang là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên, kiểm soát viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và chức danh tương đương tại doanh nghiệp nhà nước.

-  Người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh là chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc và chức danh tương đương tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển về làm việc tại các cơ quan, tổ chức khác.

Lưu ý, trừ ba trường hợp đầu tiên, các trường được miễn kiểm định chất lượng đầu vào, còn lại thì người được xét miễn phải không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật.

Trong trường hợp, người được xét miễn là viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu nhưng không phải là công chức, người nắm giữ các chức danh lãnh đạo tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nêu ở trên thì còn phải có đủ năm năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận.

TRÚC PHƯƠN ghi