Xin hỏi, tôi phải mang số tiền này theo cách nào để hợp pháp, đúng quy định?

Bạn đọc Tranminhcuong85@...

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Có nhiều cách chuyển tiền hợp pháp từ Đài Loan về Việt Nam như chuyển tiền qua bưu điện, qua ngân hàng. Biện pháp chuyển qua ngân hàng là an toàn và tiện lợi nhất, người nhận chỉ cần mở tài khoản ngân hàng và chỉ mất một ngày làm việc là có thể nhận được tiền.

Trường hợp bạn muốn mang số tiền Đài Loan (TWD) là 387.762 TWD (khoảng 300 triệu đồng Việt Nam) qua cửa khẩu sân bay thì phải khai báo với cơ quan hải quan Đài Loan khi mang tiền đi. Theo quy định của hải quan Đài Loan giới hạn phải khai báo là 100.000 TWD/người khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Đài Loan.

Nếu muốn cầm vượt quá số tiền trên bắt buộc phải đăng ký trước với ngân hàng trung ương Đài Loan. Nếu đáp ứng được các quy định tại Đài Loan thì khi về đến Việt Nam, bạn cũng phải khai báo hải quan về số lượng tiền này theo quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12-8-2011 của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế bằng hộ chiếu nếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam trên 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương hoặc 15 triệu đồng thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Cạnh đó, trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 9 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 11-7-2013 của Văn phòng Quốc hội về Pháp lệnh Ngoại hối, người cư trú, người không cư trú là cá nhân khi nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.