Trước đây, tôi làm cho một công ty tư nhân và đóng BHXH bắt buộc được 15 năm ba tháng. 

Sau đó tôi tham gia BHXH tự nguyện được tám năm 11 tháng nữa. Hiện tại tôi chưa hưởng BHXH một lần. Như vậy, thời gian tính hưởng chế độ hưu trí của tôi như thế nào?

Ông Trần Văn Cường (Bình Dương)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định 134/2015 thì thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đã tính hưởng BHXH một lần.

Căn cứ quy định trên thì thời gian tính hưởng chế độ hưu trí của ông Cường được tính như sau: Tám năm 11 tháng + 15 năm ba tháng = 24 năm hai tháng.

Ngưng hai năm đóng BHXH bắt buộc có được cộng dồn?

Thời gian trước tôi làm giáo viên THPT và đã được vào biên chế hơn hai năm từ tháng 3-2014 đến tháng 4-2016. Trong quá trình làm việc tại trường tôi có đóng BHXH đầy đủ. Sau đó, tôi ra ngoài kinh doanh tự do và ngưng đóng BHXH từ tháng 4-2016 đến nay. Tôi đã thôi biên chế được một thời gian, vậy tôi có thể đóng BHXH tự nguyện được không. Ngoài ra, tôi có được cộng dồn thời gian hai năm trước đây tôi đã đóng BHXH bắt buộc?

Ông Đinh Trần (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH thì người kinh doanh tự do không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc và ông có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Nếu thời gian ông đóng BHXH bắt buộc trước đó vẫn chưa hưởng BHXH một lần thì sẽ được cộng với thời gian đóng BHXH tự nguyện sau này để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH.

VÕ HÀ ghi