Cha mẹ có đăng ký kết hôn, con mang họ ai?
(PLO)- Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự. 

Tôi sắp sinh con và vợ chồng tôi (có đăng ký kết hôn) thống nhất sẽ để bé mang họ mẹ. Theo quy định pháp luật thì có cho phép trẻ mang họ mẹ khi có đầy đủ cha, mẹ hay bắt buộc bé phải mang họ cha?

Pham quynh anh tu (anhtu_hongquanle@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu, trả lời: Theo Điều 14 Luật Hộ tịch và điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 123 ngày 15-11-2015, quy định nội dung khai sinh về họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì xác định theo tập quán…

Như vậy, việc quyết định để con mang họ cha hoặc mẹ là do vợ chồng bạn thỏa thuận chứ pháp luật không bắt buộc con phải mang họ cha (tất nhiên pháp luật không cấm con theo họ mẹ nên bạn yên tâm).

Khi cha của bé đồng ý cho con mang họ mẹ thì cha của bé điền vào tờ khai đăng ký khai sinh để làm thủ tục khai sinh cho bé mang họ mẹ.  

KIM PHỤNG