Cha ở Việt Nam, tặng nhà cho con gái ở Mỹ?
(PLO)- Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng...

Tôi muốn tặng cho con gái tôi hiện đang ở Mỹ (có quốc tịch Mỹ) một căn nhà tại Việt Nam. Tôi muốn biết thủ tục ra sao và con tôi có phải về Việt Nam ký giấy tờ gì không?

Phạm Văn Tạiphamtai49@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 8 Luật nhà ở, quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì đủ điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở thông qua các hình thức như: mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Theo pháp luật hiện hành thì việc công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà ở.

Ngoài ra, theo Điều 78 Luật công chứng quy định cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam.

Như vậy, nếu con của ông thuộc đối tượng được sở hữu nhà tại Việt Nam thì khi làm thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho nhà tại Việt Nam thì cô ấy phải có mặt tại Việt Nam như quy định nêu trên.

KIM PHỤNG