Năm 2015 anh tôi bị bắt do phạm tội đánh bạc và bị tuyên án hai năm tù. Anh tôi thi hành án từ ngày 11-2-2015. Trong quá trình thi hành án, anh tôi luôn chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo. Vậy trường hợp như anh tôi trong đợt đặc xá năm 2016 có thuộc diện được đặc xá không?

Nguyễn Thị Lanh 

Bộ Công an trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 2230 ngày 17-10-2016 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016 và Hướng dẫn số 325 ngày 25-10-2016 của Hội đồng Tư vấn đặc xá thì anh bạn đã chấp hành được 1/2 thời gian đối với án phạt tù có thời hạn.

Do đó, nếu anh bạn đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tiền truy thu, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác (nếu có) và có ít nhất quý I, quý II, quý III của năm 2016 được xếp loại cải tạo từ khá trở lên, thời gian tiếp theo được đánh giá cải tạo tốt (thời gian tiếp theo tính từ ngày 26-8-2016 đến ngày họp của hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện) đồng thời anh bạn không thuộc các trường hợp không đề nghị đặc xá năm 2016 thì có thể được xem xét, đề nghị đặc xá năm 2016.

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung Quyết định số 2230 ngày 17-10-2016 của Chủ tịch nước về đặc xá 2016 và Hướng dẫn số 325 ngày 25-10-2016 của Hội đồng Tư vấn đặc xá được đăng tải trong chuyên mục Văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an để hiểu rõ hơn về điều kiện đề nghị đặc xá cũng như các trường hợp không đề nghị đặc xá năm 2016.

(Theo website Bộ Công an)