Ông bà nội tôi mất (không có di chúc) để lại nhiều tài sản như nhà cửa, đất đai, vườn cây ăn trái và ba ao nuôi tôm. Ông bà có sáu người con nhưng chỉ có mình ba tôi là con trai. Nay các cô và ba tôi họp bàn chia tài sản của ông bà nội nhưng không chia phần cho tôi. Chị tôi là cán bộ tư pháp xã nói chỉ chia cho hàng thừa kế thứ nhất là ba tôi và các cô, còn tôi là hàng thừa kế thứ hai nên không chia có đúng luật không?

Pham Tuan Khanh (ptuankhanh_baclieu@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về người thừa kế theo pháp luật theo thứ tự như sau:

1. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại...

Lưu ý, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Do ông bà nội của bạn mất không có di chúc nên di sản của ông bà ấy sẽ được chia thừa kế theo pháp luật và sẽ chia cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất (ba của bạn và các cô).

Còn bạn là cháu nội, thuộc hàng thừa kế thứ hai nên không được hưởng (trừ khi những người thừa kế (hàng thứ nhất) đồng ý chia phần cho bạn hoặc là họ không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản).