Chế độ trợ cấp mai táng phí được thực hiện như thế nào?
Với mức lương cơ sở hiện nay, mức trợ cấp mai táng phí được hưởng là 11,5 triệu đồng.

Ông Lý Đình Dũng (tỉnh Tuyên Quang) hỏi: Bố tôi là người có công với cách mạng, được hưởng chế độ hưu trí từ năm 1986, chết tháng 8-2015, vậy chế độ mai táng phí đối với bố tôi được quy định như thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời ông Dũng như sau:

Tại điểm c khoản 1 Điều 63 Luật BHXH về trợ cấp mai táng quy định các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: “Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc”; tại khoản 2 Điều 63 Luật BHXH quy định mức trợ cấp mai táng: “Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung”.

Đối chiếu quy định nêu trên trường hợp bố ông Dũng hưởng lương hưu từ năm 1986 đến tháng 8-2015 chết thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp mai táng; mức trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung (nay là lương cơ sở), mức lương cơ sở thời điểm tháng 8-2015 là 1.150.000 đồng/tháng.

Theo Chinhphu.vn