Chở người không đội mũ bảo hiểm, ai bị xử phạt?
(PLO)- Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

Tôi cho hàng xóm đi nhờ xe, tôi lái xe và đội mũ bảo hiểm, còn người hàng xóm thì không đội mũ. Thế nhưng khi bị công an xử phạt thì cả hai đều bị phạt, mỗi người 150.000 đồng. Tôi có đội mũ bảo hiểm mà cũng bị phạt. Vậy, công an phạt như thế có đúng không?

Bạn đọc Huỳnh Thái Bảo (thaibao…@yahoo.com).

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 2 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

Điểm I, điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2016 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng với cá nhân có các hành vi sau:

- Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;

- Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách.

Như vậy, nếu như chở người không đội mũ bảo hiểm thì cả người điều khiển xe và người ngồi sau đều bị phạt. Người ngồi sau bị phạt do ngồi trên xe mô tô, xe máy mà không đội mũ bảo hiểm và người điều khiển xe bị phạt vì chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

TRÚC PHƯƠNG ghi