Chồng đột ngột qua đời, cha mẹ chồng đòi lại nhà đã cho
Vợ chồng kết hôn năm 2010. Chồng tôi được cha mẹ cho một căn nhà vào năm 2011 để chúng tôi sinh sống. 

Sổ hồng do chồng tôi đứng tên. Đầu năm 2017, chồng tôi bị ung thư và qua đời. Chúng tôi có một con gái sinh năm 2012. Chồng tôi qua đời được ba tháng thì cha mẹ chồng đòi lại nhà, giữ luôn sổ hồng, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà vì con tôi là con gái. Tôi muốn hỏi mẹ con tôi có quyền lợi gì với căn nhà trên hay không? Tôi phải liên hệ với cơ quan nào để đòi quyền lợi cho mẹ con tôi?

Bạn đọc Thanh Nhàn, huyện Cần Giờ, TP.HCM

Luật sư TRẦN VÂN LINH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Trường hợp chồng bạn được cha mẹ tặng cho riêng thì căn nhà là tài sản riêng của chồng bạn. Khi chồng bạn qua đời thì sẽ phát sinh thừa kế đối với tài sản là căn nhà thuộc quyền sở hữu của chồng bạn. Do chồng bạn qua đời không để lại di chúc nên tài sản thừa kế sẽ được phân chia theo pháp luật.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 của BLDS 2015: “Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”.

Trong trường hợp của bạn, tài sản thừa kế sẽ được chia đều cho những người sau: Bạn, con bạn, cha chồng, mẹ chồng. Những người này là đồng thừa kế có quyền lợi ngang nhau. Việc cha mẹ chồng bạn đòi lại nhà và đuổi mẹ con bạn ra khỏi nhà là không đúng. Nếu bạn và cha mẹ chồng không thỏa thuận được phân chia di sản thừa kế thì bạn có thể khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án cấp quận, huyện nơi có bất động sản để được giải quyết.

PHẠM TUYÊN ghi