Chồng hưởng thừa kế của mẹ, vợ có được chia 1/2?
Chồng tôi vừa được toà án quận phân chia phần thừa kế của mẹ anh ấy số tiền 765 triệu đồng. Vậy tôi có được hưởng 1/2 số tiền này không vì đây là tiền có được trong thời kỳ hôn nhân? 

Tuyet Lan Tran (tranthituyetlan_quan@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Số tiền nói trên là tiền mà chồng bạn được thừa kế riêng từ mẹ anh ấy nên thuộc tài sản riêng của chồng bạn. Vì vậy, bạn không được hưởng số tiền này (trừ khi chồng bạn đồng ý chia).  


KIM PHỤNG