Chủ nhà được đòi lại nhà cho thuê trong trường hợp nào?
(PLO)- Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, thu hồi nhà ở đang cho thuê khi bên thuê vi phạm.

Tôi ký hợp đồng thuê nhà ba năm, đặt cọc trước hai tháng tiền thuê cho chủ nhà, hợp đồng thuê nhà được lập thành văn bản, có công chứng. Tôi ở được ba tháng thì chủ nhà đến thông báo lấy lại nhà, yêu cầu tôi trong 10 ngày phải trả lại nhà. Vậy xin hỏi chủ nhà có được tự ý chấm đứt hợp đồng thuê?

Bạn đọc Lê Ngọc Hà (hangoc…@gmail.com)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014, bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện.

- Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

- Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

- Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

- Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;

- Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục;

- Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được bên thuê đồng ý thì bên cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở. Giá thuê nhà ở mới do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 4 Điều 132 Luật Nhà ở, bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định tại khoản này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong hợp của chị Hà, nếu chị không vi phạm các quy định vừa nêu thì chủ nhà không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê và thu hồi lại nhà. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng phải được thông báo đến chị ít nhất 30 ngày.

TRÚC PHƯƠNG