Gia đình tôi ở TP.HCM đã lâu nhưng mới làm sổ tạm trú KT3 được một năm nên chưa đủ điều kiện để nhập khẩu vào TP.HCM. Sắp tới lại sinh em bé, vậy tôi có được khai sinh cho con tại nơi tạm trú hay không? Và lúc làm đăng ký khai sinh có bắt buộc phải nhập hộ khẩu không?

Bạn đọc Bùi Hiền (TP.HCM)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 13 Luật Hộ tịch 2014 quy định thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con là UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của cha hoặc mẹ.

Cạnh đó, Điều 12 Luật Cư trú 2006 (sửa đổi năm 2013) giải thích nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.

Theo quy định trên, việc đăng ký khai sinh được thực hiện tại nơi cư trú của cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ của trẻ. Do đó, việc chỉ có sổ tạm trú của gia đình bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc đăng ký khai sinh cho con.

Về vấn đề nhập khẩu cho con, theo khoản 3 Điều 7 của Nghị định 31/2014 thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha hoặc mẹ có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ.

Nếu quá thời hạn theo quy định trên mà chưa làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con thì chị có thể bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng về hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.