Trước đây tôi có hộ khẩu ở quê, sau đó chuyển vào TP.HCM sinh sống và nhập khẩu ở thành phố luôn. Thời gian sống ở TP.HCM ban đầu tôi có hộ khẩu ở quận 12 nhưng sau đó chuyển hộ khẩu sang quận 7. Hiện tại đang có hộ khẩu tại quận 7. Xin hỏi, giờ tôi muốn xin giấy xác nhận độc thân để đăng ký kết hôn thì đến cơ quan nào?

Bạn đọc Vân Anh (TP.HCM)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 21 Nghị định 123/2015 (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch), UBND cấp xã, nơi thường trú của công dân thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Bên cạnh đó tại Khoản 4, Điều 22 Nghị định này quy định, trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình.
Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.
Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, UBND cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho UBND cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.
Căn cứ vào quy định trên bạn cần tới UBND phường đang có hộ khẩu tại quận 7 để làm thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Do thuộc trường hợp chuyển khẩu nhiều nơi nên khi làm thủ tục bạn phải cung cấp chứng cứ chứng minh cho công chức tư pháp - hộ tịch biết tại các nơi cư trú trước đây chưa đăng ký kết hôn với ai.

Trong trường hợp không chứng minh được thì bạn sẽ phải đợi UBND phường đi xác minh. Khi có kết quả xác minh UBND phường nơi đang cư trú tại quận 7 sẽ tiến hành cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định.