Cho tôi hỏi, trong vụ án dân sự về tranh chấp tài sản thừa kế, nếu nguyên đơn dùng tiền để mua chuộc những người làm chứng làm sai lệch hồ sơ vụ án thì người mua chuộc và người khai báo sai thông tin có bị phạm tội không?  Bạn đọc Annhan (TP.HCM).

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, trả lời: Theo quy định tại các khoản 2, 7, 9 Điều 78 BLTTDS 2015 quy định về nghĩa vụ của người làm chứng là phải khai báo trung thực, bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật cho việc khai báo của mình nếu gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác. Trong vụ án dân sự về tranh chấp tài sản thừa kế cũng tương tự như vậy.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 382 BLHS 2015, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: Có tổ chức; dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch.

VÕ HÀ ghi