Vừa qua, tôi bị mất CMND, giờ tôi muốn xin cấp căn cước công dân (CCCD). Tôi được biết trường hợp của tôi sẽ được cấp CCCD tại Vũng Tàu.

Xin hỏi khi đi làm thủ tục cấp lại CCCD tại Vũng Tàu thì tôi có được cấp giấy xác nhận số CMND cũ hay không? Hay tôi phải về Yên Bái để xin cấp giấy xác nhận này.

Bạn đọc Hoàng Thị Hương (Huyện Châu Đức, Vũng Tàu)

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Hiện chị Hương đã đăng ký thường trú tại huyện Châu Đức, Vũng Tàu. Theo Điều 16 Thông tư 07/2016 của Bộ Công an (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019), chị Hương được lựa chọn thực hiện thủ tục đề nghị cấp CCCD tại cơ quan quản lý CCCD thuộc Công an huyện Châu Đức, Vũng Tàu.

Theo khoản 3 Điều 15 của thông tư trên, công dân mất CMND chín số thì khi làm thủ tục cấp CCCD, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND chín số đã mất.

Như vậy, chị Hương sẽ được cấp giấy xác nhận số CMND cũ dù CMND của chị đã bị mất. Cơ quan cấp giấy xác nhận cho chị là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD của chị tại Vũng Tàu. Do đó, chị Hương không cần về lại Yên Bái để xin cấp giấy xác nhận số CMND cũ.