Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Thông tư 15/2014 của Bộ Công an về đăng ký xe quy định hồ sơ đăng ký xe gồm: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe, giấy tờ của xe.

Chủ xe phải là người Việt Nam và xuất trình được CMND. Trường hợp chưa được cấp CMND hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong CMND không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình hộ khẩu.

Với quy định như vậy, bạn có hộ khẩu ở tỉnh/thành nào thì đăng ký xe tại tỉnh/thành đó. Trường hợp bạn có hộ khẩu ở Quảng Trị nhưng muốn đăng ký xe ở TP.HCM thì bạn phải thuộc trường hợp có thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ hai năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường (theo điểm c khoản 1 Điều 9 thông tư này).